Staż we Francji

STAŻ WE FRANCJI Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu rozpoczęła projekt „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”. Projekt jest realizowany od 01.09.2016 – 30.06.2018 roku.…

Praktyki – Austria

Po raz siódmy uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Praktyki w Austrii dla najlepszych” realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu oraz…

Praktyki – Promy

W ramach praktyk zawodowych uczniowie z naszej szkoły z kierunków hotelarskich i gastronomicznych już od 6 lat mają możliwość odbycia praktyk na promach „Skania”, „Polonia”, „Wolin”,…