Kontakt

Zespół Szkół nr 7
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Wałbrzychu
(wcześniej Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Wałbrzychu)

ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych
tel. 74 84 236 18 / 74 84 236 07
poczta@liceum.hm.pl

 

Zespół Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu jest szkołą zawodową o 70 – letniej tradycji. Kształcimy w dwóch ważnych dla gospodarki branżach: ekonomicznej i szeroko pojętej turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka). Siedziba szkoły znajduje się w zmodernizowanym budynku  przy ul. Kłodzkiej 29, w zielonej dzielnicy Rusinowa.

Zapewniamy uczniom bardzo dobre warunki do nabywania wiedzy ogólnokształcącej oraz umiejętności praktycznych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej posiadamy nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu: trzy pracownie gastronomiczne, sala restauracyjna z barem, pokój hotelowy, recepcja hotelowa, pracownie językowe, pracownia do nauki geografii turystycznej, pracownia przedsiębiorczości, pracownia do nauki rachunkowości.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, w której dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności oraz umiejętności planowania i organizacji własnego warsztatu pracy. Cechy te są wielce poszukiwane przez pracodawców w obecnej sytuacji gospodarczej.

 

Atuty kształcenia zawodowego w TECHNIKUM:
– uczysz się języka obcego na poziomie rozszerzonym, drugiego języka na wybranym przez Ciebie poziomie oraz języka obcego zawodowego;
– jesteś przygotowany do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia na uczeniach wyższych, w wiedzy z przedmiotów zawodowych na uczelniach nie masz sobie równych;
– zdobywasz doświadczenie zawodowe (obowiązkowe praktyki zawodowe dla każdego zawodu, dodatkowe staże zawodowe dla chętnych osób);
– masz możliwość odbycia praktyk zagranicznych (możliwość dodatkowego zarobku, współpraca z Siecią Europejskich Ofert Pracy (EURES),UNITY LINE i okręgiem Salzburg w Austrii oraz Saksonią w Niemczech, staże w Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Portugalii);
– dodatkowe kwalifikacje zawodowe (np. szkolenia barmańskie, baristyczne, carvingowe, kuchni molekularnej, kasy fiskalnej, florystyczne,obsługi konsumenta);
– uzyskujesz wystarczającą wiedzę do założenia własnej działalności i samozatrudnienia;
– zdobywasz zawód, a czasami nawet dwa;
– masz stały kontakt z pracodawcami z naszego regionu i okolic.

 

Atuty kształcenia zawodowego w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:
– uczysz się dodatkowo języka obcego zawodowego;
– jesteś przygotowany do egzaminu zawodowego; 
– odbywasz zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych pod okiem fachowców;
– zdobywasz doświadczenie zawodowe (dodatkowe staże zawodowe dla chętnych osób);
– masz możliwość odbycia staży zagranicznych (możliwość dodatkowego zarobku, współpraca z Siecią Europejskich Ofert Pracy (EURES),UNITY LINE i okręgiem Salzburg w Austrii oraz Saksonią w Niemczech, staże w Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Portugalii);
– dodatkowe kwalifikacje zawodowe (np. szkolenia barmańskie, baristyczne, carvingowe, kuchni molekularnej, kasy fiskalnej, florystyczne,obsługi konsumenta);
– uzyskujesz wystarczającą wiedzę do założenia własnej działalności i samozatrudnienia;
– zdobywasz zawód;
– masz stały kontakt z pracodawcami z naszego regionu i okolic;
– możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia i zdobyć wykształcenie średnie.

Możliwość komentowania została wyłączona.