Historia SKKT Nietoperki

Obozy wędrowne - 1969 r.

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Nietoperki” jest kontynuatorem chlubnej tradycji swoich poprzedników.

„Ekonomik”  zawsze związany był z turystyką. Początki tworzenia się Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych sięgają przełomu lat 60-tych i 70-tych kiedy nauczycielem geografii został p. Jerzy Wieczorek. On to, na polecenie dyrektora szkoły p. Mariana Gnacego, został pierwszym opiekunem  SKKT w naszej szkole.

Klub organizował wycieczki, rajdy i obozy wędrowne w Bieszczady, Tatry i na Mazury. W późniejszych latach trasy obozów skupiały się na terenach nadmorskich wzdłuż  Morza Bałtyckiego. W sumie  zorganizowano dwadzieścia jeden wyjazdów letnich. Organizowano także zimowiska w Kowalowej i w Jugowicach.

Kolejny etap przygody z turystyką wiąże się z postacią p. Jana Beszterechy. Był on kolejnym opiekunem koła turystycznego w naszej szkole. Od roku 1979 wraz z młodzieżą organizował coroczne Rajdy Turystyczne Szkół Średnich, które odbywały się w ramach Olimpiady Ekonomicznej okręgu dolnośląskiego. Rajdy  te uzyskały dużą popularność wśród uczniów i nauczycieli, trwale wpisując się w kalendarz dolnośląskich imprez turystycznych a także imprez organizowanych przy współpracy z wałbrzyskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo Turystycznego „Ziemi Wałbrzyskiej”, którego wieloletnim działaczem był i nadal pozostaje p. Beszterecha . Za swoją działalność propagatorską był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Nie można również zapominać o p. Pawle Zadrożnym, który wspierał w działalności turystycznej młodzież naszej szkoły przez współorganizowanie rajdów i wycieczek.

„Nietoperki” w swoim obecnym kształcie istnieją od 2004 r. Opiekunem  młodzieży o zamiłowaniach do krajoznawstwa został p. Robert Strzeszewski, po odejściu na emeryturę p. Jana Beszterechy i zmianie pracy przez p. Pawła Zadrożnego.
Klub rozszerzył działalność na obiekty podziemne. Penetrowane są sztolnie w okolicach Wałbrzycha – w masywie Chełmca i Dzikowca a także jaskinie w  Kochanowie czy w okolicach jeziorka Daisy.

Członkowie biorą udział we wszelki imprezach organizowanych przez komisje turystyki kwalifikowanej wałbrzyskiego oddziału PTTK-a.


 ->>> ZOBACZ WYDARZENIA <<<-

lider-nietoperek

OldBat

Możliwość komentowania została wyłączona.