Zawieszenie zajęć!

INFORMUJEMY, ŻE DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIACH 12.03 – 25.03 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 SĄ ZAWIESZONE! Do Rodziców: Zgodnie z decyzją…