Za pomocą HTML (HyperText Markup Language) możesz stworzyć i modyfikować strony WWW (World Wide Web).
HTML jest standardowym językiem znaczników (tagów) dla stron internetowych.
Każdy znacznik (tag) to określone słowo kluczowe lub pojedynczy znak zamknięty w ostrych nawiasach <...> . Większość z nich występuje w parach.
Np. znacznik otwierający <table> i znacznik zamykający ze slashem (ukośnikiem) </table>. Pomiędzy nimi umieszczana jest ich docelowa zawartość - w tym także inne znaczniki.
Znaczniki mogą posiadać atrybuty: globalne i specyficzne tylko dla siebie. Mogą mieć one różne wartości (atrybut="wartość") lub same w sobie mogą być wartością (atrybut logiczny) gdy nazwa atrybutu jest taka sama jak wartość.
Np. w <select id="pojazd" autofocus> element ma znacznik select, id jest atrybutem (globalnym) i jego wartość to: pojazd a drugi argument (autofocus) jest atrybutem logicznym (o wartości takiej jak jego nazwa, czyli: autofocus).

W celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji opracowano CSS (Cascading Style Sheets) czyli kaskadowe arkusze stylów. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie niż HTML.
Język CSS umożliwia przeniesienie informacji dotyczących wyglądu dokumentów HTML (między innymi rodzaj i kolor czcionki, ułożenie, marginesy), które wcześniej zawarte były w znacznikach HTML, do osobnego pliku.
JS - skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach internetowych.
Skrypty te służą najczęściej do zapewnienia interakcji poprzez reagowanie na zdarzenia, walidacji danych wprowadzanych w formularzach lub tworzenia złożonych efektów wizualnych.
Skrypty JavaScriptu uruchamiane przez strony internetowe mają znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika.
Ćwiczenia na ZS7
Edytor online JSfiddle: HTML+CSS+JS
Edytor online JSbin: HTML+CSS+JS
Edytor online Codepen.io + wiele ciekawych kodów użytkowników
Edytor online w3schools: HTML
Edytory online + wiele narzędzi, ułatwień i generatorów na html-css-js.com

Poprawny CSS!