Spółdzielnia Uczniowska

Od dnia 24 listopada 2017 r. w naszej szkole działa spółdzielnia uczniowska pod nazwą „PoProstuCiacho”.

Jak powstała:

Obrady otworzyła Pani Dyrektor Katarzyna Nieć zapoznając obecnych z celem spotkania. Przypomniała o historii szkoły i istniejących w poprzednich latach spółdzielni uczniowskich „Młodość” i „Zorza”.  Następnie ww. zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono ucznia Daniela Majkę, natomiast na sekretarza uczennicę Natalię Cichoń.

W tym miejscu przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z planowanym porządkiem obrad:

 1. Podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Uczniowskiej
 2. Zapoznanie się z projektem Statutu Spółdzielni Uczniowskiej
 3. Dyskusja nad Statutem Spółdzielni Uczniowskiej
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielni Uczniowskiej
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej
 7. Dyskusja nad wyborem nazwy Spółdzielni Uczniowskiej
 8. Podjęcie uchwały o wyborze nazwy Spółdzielni Uczniowskiej
 9. Wolne głosy i wnioski.

Następnie odbyła się dyskusja nad wyborem nazwy Spółdzielni Uczniowskiej, zakończona podjęciem uchwały o wyborze nazwy Spółdzielni Uczniowskiej. Spółdzielnia Uczniowska wybrała nazwę „Po prostu Ciacho”. Ustalono również wysokość wpisowego na poziomie 1,00 zł i wysokość udziału w wysokości 10,00 zł.


Skład Rady Nadzorczej:

 1. __________ – Przewodniczący
 2. __________ – Zastępca Przewodniczącego
 3. __________ – II Zastępca Przewodniczącego/ sekretarz

Skład Zarządu:

 1. __________ – Prezes Zarządu
 2. __________ – Wiceprezes Zarządu/sekretarza
 3. __________ – II Wiceprezes/skarbnik

Opiekun: 

STATUT SPÓŁDZIELNI

Możliwość komentowania została wyłączona.