BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7
im. Komisji Edukacji Narodowej
W WAŁBRZYCHU

DANE TELEADRESOWE

NAZWA SZKOŁYZespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej
W SKŁAD SZKOŁY WCHODZĄTechnikum nr 4
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
ADRESul. Kłodzka 29
58-308 Wałbrzych
NIP886-25-84-003
REGON000193246
TELEFON74 84 236 07 / 74 84 236 18
MAILpoczta@liceum.hm.pl
ORGAN PROWADZĄCYGmina Wałbrzych
– Miasto na Prawach Powiatu
Urząd Miejski w Wałbrzychu
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOKuratorium Oświaty we Wrocławiu
Delegatura w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych
REDAKTOR BIPEwa Bucholc
/74/ 84 236 07
DYREKTOR SZKOŁYEwa Bucholc
ADRES ePUAPZS7WALBRZYCH
26.09.2022 r.

DOKUMENTY

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
AKT PRZEKSZTAŁCENIA
AKT POWOŁANIA DYREKTORA
STATUT SZKOŁY
PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI
MONOGRAFIA SZKOŁY 2017
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021

Możliwość komentowania została wyłączona.