Spółdzielnia Uczniowska

W dniu 24 listopada 2017 r. w naszej szkole powstała spółdzielnia uczniowska pod nazwą „PoProstuCiacho”.

Obrady otworzyła Pani Dyrektor Katarzyna Nieć zapoznając obecnych z celem spotkania. Przypomniała o historii szkoły i istniejących w poprzednich latach spółdzielni uczniowskich „Młodość” i „Zorza”.  Następnie ww. zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono ucznia Daniela Majkę, natomiast na sekretarza uczennicę Natalię Cichoń.

W tym miejscu przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z planowanym porządkiem obrad:

 1. Podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Uczniowskiej

 2. Zapoznanie się z projektem Statutu Spółdzielni Uczniowskiej

 3. Dyskusja nad Statutem Spółdzielni Uczniowskiej

 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielni Uczniowskiej

 5. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej

 6. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej

 7. Dyskusja nad wyborem nazwy Spółdzielni Uczniowskiej

 8. Podjęcie uchwały o wyborze nazwy Spółdzielni Uczniowskiej

 9. Wolne głosy i wnioski.

Skład Rady Nadzroczej:

 1. Daniel Majka – Przewodniczący

 2. Dominik Kwolek – Zastępca Przewodniczącego

 3. Natalia Cichoń – II Zastępca Przewodniczącego/ sekretarz

Skład Zarządu:

 1. Roman Przerwa – Prezes Zarządu

 2. Erwin Kaszubski – Wiceprezes Zarządu/sekretarza

 3. Mateusz Jaroszyński – II Wiceprezes/skarbnik

W głosowaniu wzięło udział 11 osób, 11 osób było za. Przeciw – 0. Nikt się nie wstrzymał.

Następnie odbyła się dyskusja nad wyborem nazwy Spółdzielni Uczniowskiej, zakończona podjęciem uchwały o wyborze nazwy Spółdzielni Uczniowskiej. Spółdzielnia Uczniowska wybrała nazwę „Po prostu Ciacho”. Ustalono również wysokość wpisowego na poziomie 1,00 zł i wysokość udziału w wysokości 10,00 zł.

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.