Ogólnopolski Program Stypendialny USKI

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI stworzony jest z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, rozwijających swoje zainteresowania i propagujących pozytywne wzorce zachowań. W roku szkolnym 2017/2018 kandydatami do stypendium są: NICOLA KUREK i PAWEŁ BARECKI.

Nicola Kurek inicjuje i realizuje na terenie szkoły wiele projektów. Dzięki jej pomysłowi powstał stały kącik rekreacyjny dla uczniów, którego ściany ozdobione zostały: hasłami motywującymi do realizowania swoich pasji oraz tzw. drzewem dobrych wyborów czytelniczych. Jest bardzo kreatywna i aby zainteresować kolegów poezją współczesną, opracowała alternatywną formę kontaktu z literaturą, w postaci projektu, pt: „Lekcje poezji na muralach”. Zagospodarowała puste przestrzenie ścienne obok biblioteki szkolnej malując na nich portrety twórców i kaligrafując fragmenty najpopularniejszych tekstów. Dla uczczenia roku jubileuszowego Zbigniewa Herberta przygotowała mural propagujący jego sylwetkę twórczą. Realizacji tych przedsięwzięć poświęca bardzo dużo prywatnego czasu.

Paweł Barecki reprezentuje szkołę w licznych konkursach i zawodach. Szczególne osiągnięcia odnosi w szachach: II miejsce w Drużynowych Zawodach Szachowych w ramach Powiatowej Licealiady oraz V miejsce w finale strefy wałbrzyskiej. Bardzo sumiennie udziela się w pracach aktywu bibliotecznego promującego czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pisze recenzje książek, które warto polecić kolegom i zamieszcza na internetowej stronie biblioteki szkolnej, której jest współautorem. Przygotowuje i bierze udział w projektach edukacyjnych np. „Karski –my hero”, 2018 –rok Ireny Sendlerowej. Brał bardzo aktywny udział w przygotowaniach Jubileuszu 60-lecia Szkoły, poświęcając temu przedsięwzięciu wiele wolnego czasu.

Warto brać z nich przykład i zmieniać otaczającą nas przestrzeń. Powodzenia w dalszych działaniach.

Informacja: Elżbieta Siniawska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.