Liga Klas

Liga klas to rodzaj konkursu międzyklasowego, dla klas I-III technikum i szkoły zawodowej, który trwa od 01 września do 01 czerwca w każdym kolejnym roku szkolnym.

Współzawodnictwo obejmuje:

  • udział klasy, bądź reprezentantów klasy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
  • organizacja imprez i akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,
  • działalność społeczna,
  • współzawodnictwo sportowe,
  • frekwencja,
  • oceny z zachowania,
  • średnia ocen klas,
  • wpłaty na Radę Rodziców,
  • noszenie identyfikatorów przez uczniów,
  • frekwencja na zebraniach rodziców.

Każda klasa, która zdobędzie w danym roku szkolnym I miejsce, otrzymuje nagrodę sponsorowaną przez Panią dyrektor. Dwa lata temu nagrodą dla zwycięskiej klasy było ognisko w schronisku Andrzejówka z wyżywieniem, a w ubiegłym roku szkolnym uczniowie otrzymali zaproszenie do Aqua Zdroju. 

PDF.jpg Regulamin ligi klas

 

zs7-logoAktualna punktacja i wykres (edycja koordynatora)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

Możliwość komentowania została wyłączona.