Akademia Kaizen

strona w budowie …

Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli

 
Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 833 689,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 404 401,70 zł

 

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

 

Opis projektu

 

Celem projektu jest:
– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

 

 

CZAS REALIZACJI: VII’20 – VI’22 (24 m-c)

OBSZAR: Wałbrzych

GRUPA DOCELOWA: 265 osób, w tym:
– 210 uczniów z 8 szkół zawodowych w W-chu
– 30 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół
– 25 przeds. lokalnych instytucji rynku pracy

Problem (zgodnie z diagnozą)
– uczn. – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki,
– uczn. – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
– naucz. – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. nowoczesne rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach itp.

Celem projektu
– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania
szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele 8 szkół zawodowych z 4 zespołów szkół
ZS5 -Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ZS7 -Technikum i BS I st.
ZSP -Technikum i BS I st.
ZSZS – BS I st. i Szk. Spec. Przysposabiająca do Pracy

Cele szczegółowe to:
– uzysk. kwalifikacji przez 100 uczniów (zad.9)
– uzysk. nowych komp.i przez 30 nauczycieli (zad. 1 i 2)
– uzysk. kwalif. przez 22 nauczycieli (zad.8)
– zdob. nowych umiej. prakt. przez 168 uczniów (zad.5)
– zdob. nowych umiej. prakt. przez 22 nauczycieli (zad.6)
– wyposażenie pracowni przedm. zaw. w 8 wałbrzyskich szk. zaw.
– zdob. nowych umiej. w zakresie narzędzi Kaizen przez 140 uczn., (zad.3)
– zdob. nowych umiej. w zakresie projektowania 3D przez 70 uczn., (zad.4)

ZADANIA:
Z1 – Akademia Kaizen – nauczyciele (VII – XII’20)
Z2 – Ak. Kaizen – uczniowie (VIII’20 – VI’22)
Z3 – Ak. Przyszłości – naucz. (VII – XII’20)
Z4 – Ak. Przyszłości – uczn. (VII’20 – VI’22)
Z5 – Ak. Praktyczna – uczn. (IX’20 – VI’22)
Z6 – Ak. Praktyczna – naucz. (IX’20 – VI’22)
Z7 – Ak. Współpracy (VII’20 – VI’22)
Z8 – Ak. Doskonalenia Zaw. – naucz. (IX’20 – VI’22)
Z9 – Ak. Doskonalenia Zaw. – uczn. (IX’20 – VI’22)
Z10 – Wyposażenia szkół (VII – XII’20)

Możliwość komentowania została wyłączona.