Efektywność energetyczna

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła zastosowała następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. termomodernizacja budynku szkolnego (2007 r.),
  2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (2007 r.),
  3. modernizacja centralnego ogrzewania – kocioł gazowy (2007 r.)
  4. docieplenie stropodachu,
  5. zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i instalacja lamp zmierzchowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.