Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

Uczennice kl. II u Monika Kucharska i Wioletta Partyńska w dniu 9.01.2015r. reprezentowały szkołę uczestnicząc w XIX Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Jeleniej Górze.

W etapie tym brało udział 57 uczniów ze Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z woj. dolnośląskiego i opolskiego. Tematyka olimpiady obejmuje szeroki zakres wiedzy dotyczący żywienia człowieka oraz żywności włącznie z jej aspektem biologicznym i chemicznym.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji było „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” – problematyka niezwykle ważna i aktualna, ale niełatwa przy braku odpowiednich podręczników i opracowań dydaktycznych.

Monika Kucharska zajęła VIII miejsce, była najlepsza spośród wszystkich uczestników szkół zawodowych. Wioletta uplasowała się na XV miejscu.

Uczennicom gratulujemy

Opiekun M. Korczyńska

Kategorie: Wydarzenia