Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

SKKT Nietoperki – Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

AKF Zoom – Amatorskie Koło Fotograficzne

Klub Ośmiu – Wolontariat

Miniprzedsiębiorstwo – Kółko Gastronomiczne

Klub Tańca

Sport i Promocja Zdrowia