Zasady działania Klubu:

Podstawą działań wolontariuszy Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu są:

  1. zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym
  2. etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”,
  3. zasada budowania cywilizacji miłości.

Gospodarze Klubu w roku szkolnym 2019/2020:

Gospodarze: Paulina Korenik i Patrycja Miś (? dane z 2018)
Sekretarz: Katarzyna Brzezińska (? dane z 2018)

Opiekun: (Katarzyna Kubiak – na urlopie)
opiekę na rok 2019/2020 przejęła ______________

Aktualne zbiórki:

  • karma, koce, żwirek dla kotów i psów z wałbrzyskiego Schroniska dla zwierząt, fundacji „Na pomoc zwierzętom” oraz organizacji „Mania Pomagania”,
  • nakrętki w ramach akcji ekologicznej „Zbieraj odpady”,
  • odzież dla młodzieży naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych organizacji,
  • znicze na „AKCJĘ ZNICZ” oraz „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”
  • znaczki pocztowe – nieodklejone, stemplowane, każdy znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem – jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć, aby nie uszkodzić
  • bajki i gry planszowe w dobrym stanie dla dzieci z RWS Nowe Miasto i Domu Dziecka.