Wyniki egzaminu zawodowego

 1. W dniu 31 sierpnia szkoła otrzymała wyniki egzaminu zawodowego w wersji elektronicznej zdających egzamin w sesji letniej 2021 r. w godzinach między 10:00 a 14:00.

 2. Odbiór świadectw ze zdanej kwalifikacji i dyplomów odbywać się będzie dla absolwentów szkoły w dniu 08 września 2021 r. wg poniższego harmonogramu:

 • godz.8.00-9.30 – kl. 4e

 • godz.9.30-10.45- kl. 4h

 • godz.10.45-12:00- kl. 4u

 • godz.12:00-13.30-kl. 3k

 1. Klasy trzecie otrzymają wyniki egzaminu w wersji elektronicznej w dniu 01 września 2021r. Odbiór świadectw ze zdanej kwalifikacji i dyplomów odbywać się będzie w dniu 08 września 2021.

 2. Proszę pamiętać o obowiązujących zasadach sanitarnych w budynkach zamkniętych: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, konieczność zakrywania nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz posiadanie własnego długopisu i teczki na dokumenty.

 3. Absolwenci i uczniowie szkoły, którzy nie zdadzą egzaminu zawodowego w całości lub któregoś z etapów do 15 września 2021 r. muszą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej 2022 r.

 4. Każdy uczeń/absolwent ma prawo wglądu w OKE we Wrocławiu do pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego. Wszystkie informacje dla zdającego egzamin znajdują się na stronie OKE Wrocław w zakładce egzamin zawodowy.

 5. Odbiór wyników z egzaminu zawodowego – pokój 6c – Pani Sylwia Szarek-Kostiuczuk (tel. kom. 600 855 461)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.