Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

Odbył się kolejny – trzeci Bal Integracyjny. Wolontariusze wałbrzyskich Klubów Ośmiu wraz dziećmi i młodzieżą ze szkół specjalnych i integracyjnej bawili się wspaniale w Zespole Szkół Integracyjnych na Podzamczu.

Informacja: K. Kubiak