VIII Dolnośląskie Potyczki Hoterskie (zapowiedź)

zs7-logodolnoslaskie_potyczki_hotelarskiehotel_maria-logo

 

W dniach 19  i 20 listopada 2015 r.  organizujemy,  już po raz ósmy, konkurs „Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie”. Corocznie uczestniczy w nim kilkanaście szkół  z terenu województwa, a miejscem konkursowych zmagań jest od początku gościnny Hotel – Restauracja  „Maria” w Wałbrzychu.

Celem konkursu jest pobudzenie ambicji i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy, zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami, wymiana doświadczeń i współpraca między szkołami, kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa.

Patronat nad konkursem objęli:  Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Roman Szełemej Prezydenta Miasta Wałbrzycha, co jest  dla naszego przedsięwzięcia szczególnym wyróżnieniem.

Głównym sponsorem i współorganizatorem „DPH”  jest Hotel – Restauracja „Maria” w Wałbrzychu, a chęć wsparcia wyrazili ponadto:  Hotel ibis Styles  Wałbrzych, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA PARK”, Hotel Dworzysko w Szczawnie Zdroju oraz  Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu.

Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. W I etapie  konkursu uczestnicy będą rozwiązywali test z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, po którym 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów przystąpi do następnego etapu. Etap II to obsługa gościa w hotelowej recepcji, a w szczególności stosowanie procedur związanych z obsługą gości, komunikowanie w wybranym języku obcym i rozwiązywanie sytuacji trudnych. Oceniane będą przede wszystkim poprawność merytoryczna i językowa oraz  profesjonalna postawa zawodowa.  Pięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów przystąpi do etapu III – finałowego, w którym zostanie sprawdzona  znajomość zasad nakrywania stołu dla gości hotelowych. Ocenie podlegać będzie poprawność nakrycia, organizacja pracy i wygląd stołu. Wykonanie zadania każdego z uczestników podsumuje ekspert.

Uczestnik Konkursu, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie ze wszystkich etapów konkursu otrzyma tytuł: „Zwycięzca Dolnośląskich Potyczek Hotelarskich, a pozostali finaliści otrzymają tytuł laureata Konkursu.

Etapy praktyczne konkursu będą realizowane w obecności zaproszonych gości, uczestników i ich opiekunów oraz uczniów klas hotelarskich z Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu.

Dotychczasowe edycje „ DPH” spotkały się z pozytywną oceną uczestników i  mamy nadzieję, że tegoroczny konkurs potwierdzi tę opinię.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
w imieniu Komisji Programowej Anika Kramza

Komisja Programowa w roku 2015:

  • Pani Katarzyna Nieć – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 im. KEN w Wałbrzychu
  • Pani Dorota Barańska – Dyrektor Hotelu – Restauracji „Maria” w Wałbrzychu
  • Organizatorki – nauczyciele ZS Nr 7 im. KEN w Wałbrzychu:

– Danuta Witrykus
– Anika Kramza
– Anna Buczniewska
– Małgorzata Mazur – Korczyńska

marszaek_patronat_poziomherb

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.