V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

,,Samorząd terytorialny w systemie politycznym Polski”

1 marca na terenie naszej szkoły odbył się etap szkolny Konkursu, którego celem jest promocja ,,demokracji lokalnej”, a także popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej. Konkurs ma za zadanie pogłębić oraz usystematyzować wiedzę uczniów na temat genezy i funkcjonowania samorządu terytorialnego III Rzeczpospolitej. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów III LO i III Liceum Ogólnokształcące, natomiast współpracownikiem merytorycznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Dolnośląskiego Pana Pawła Hryniaka oraz Prezydenta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja. W  I etapie Konkursu wzięło udział 13 uczniów . Do etapu finałowego zakwalifikowały się:

  • Julia Godzisz (kl. Ieh),
  • Katarzyna Wacław (kl. Ieh).

Wymienione wyżej uczennice dnia 29 marca godnie reprezentowały naszą szkołę w zawodach II stopnia-etapie finałowym, który odbył się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Julia Godzisz zajęła wysokie II miejsce i tym samym uzyskała STATUS LAUREATA.

Natomiast Katarzyna Wacław uzyskała STATUS FINALISTY w/w Konkursu.

Serdecznie gratulujemy

Informacja: Beata Myjak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.