Terminy egzaminów – STARY EGZAMIN

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym   2016/2017
STARY EGZAMIN
Część pisemna dla wszystkich zawodów :

12 czerwca  2017

godz.12.00

 

 

Miejsce egzaminu:

 

Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

 

Przybory na egzamin: czarny długopis

Uczeń przychodzi 30 minut wcześniej z aktualnym dokumentem tożsamości, przyborami

Część praktyczna

 

13 czerwca  2017

GODZ.9.00

Część praktyczna

 

13 czerwca  2017

GODZ.9.00

ZAWÓD:

Technik hotelarstwa (240 minut)
Kucharz (240 minut)

Miejsce egzaminu:

Zespół Szkół Politechnicznych ”Energetyk” w Wałbrzychu

Przybory na egzamin: czarny długopis, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Uczeń przychodzi 30 minut wcześniej z aktualnym dokumentem tożsamości, przyborami

ZAWÓD:

Technik organizacji usług gastronomicznych (180 minut)

Miejsce egzaminu:

Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

Przybory na egzamin: czarny długopis, kalkulator prosty, ołówek, gumka, ekierka, temperówka

Uczeń przychodzi 30 minut wcześniej z aktualnym dokumentem tożsamości, przyborami

Absolwenci naszej szkoły – Pisemną informację o miejscu i terminach egzaminu oraz przyborach, które trzeba przynieść na egzamin proszę odbierać w szkole – Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu w pokoju nr 6c do godz.15.00 po 9 maja 2017
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego zawodowe: 25 sierpnia 2017
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 25 sierpnia 2017
Listy uczniów z podziałem na sale i miejsca odbywania się egzaminu zawodowego wywieszone są w szkole I-piętro między salą 103 a 104
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.