Stream API in Java 8

Strumień Strumień (nie należy mylić tego pojęcia ze strumieniami wejścia-wyjścia) stanowi sekwencję elementów, ale nie przechowuje tych elementów w strukturach danych, tylko…