Interfejsy

Interfejsy zostały stworzone dla klas o podobnych właściwościach czy zachowaniach ale nie powiązanych ze sobą (dziedziczenie) posiadających za to pewne wspólne cechy (wymagane…