Rozwój kompetencji i kwalifikacji

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół

Lider projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Partnerzy projektu: Gmina Wałbrzych, Fundacja Edukacji Europejskiej

Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespół Szkół Nr 7 Im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

Termin realizacji: od: 2020-09-01 do: 2022-12-31

Całkowita wartość projektu: 3 710 740,64 zł

Wartość dofinansowania z UE: 3 154 129,54 zł

Głównym celem projektu jest do zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów i uczennic kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:

– organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,

– organizację staży i praktyk dla nauczycieli i nauczycielek,

– organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,

– organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,

– doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,

– doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,

Efektem realizacji projektu będzie:

– podniesienie u 260 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

– podniesienie kwalifikacji i umiejętności 54 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

LISTOPAD 2021DORADZTWO – D. ZAKRZEWSKA
DORADZTWO – S. SZAREK – KOSTIUCZUK
GRUDZIEŃ 2021DORADZTWO – S. SZAREK – KOSTIUCZUK
STYCZEŃ 2022DORADZTWO – D. ZAKRZEWSKA
DORADZTWO – S. SZAREK – KOSTIUCZUK
LUTY 2022nie planowano zajęć
MARZEC 2022DORADZTWO – D. ZAKRZEWSKA
DORADZTWO – S. SZAREK – KOSTIUCZUK
KWIECIEŃ 2022DORADZTWO – D. ZAKRZEWSKA
DORADZTWO – S. SZAREK – KOSTIUCZUK
MAJ 2022DORADZTWO – D. ZAKRZEWSKA
CZERWIEC 2022

Możliwość komentowania została wyłączona.