Razem z Rzemiosłem w niezwykłą podróż

Projekt:Razem z Rzemiosłem w niezwykłą podróż”

Nazwa wnioskodawcy: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2018-06-30

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu od września br. rozpoczęła nabór uczniów szkół zawodowych, bądź absolwentów (maksymalnie do 1 roku od ukończenia szkoły) do udziału w nowym w nowym przedsięwzięciu w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia mogą przesyłać kandydaci w wieku 16-20 lat, uczący się w zawodach rzemieślniczych tj. fryzjer, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych (lakiernik, blacharz, elektromechanik), monter zabudowy i rób wykończeniowych w budownictwie (murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz…).

Każdy uczestnik odbędzie dwutygodniowy staż w zagranicznym zakładzie rzemieślniczym, gdzie zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, pozna inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inny sposób i kulturę pracy, a także zaznajomi z zasadami zakładania działalności gospodarczej w innych krajach UE. Ponadto, udoskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez udział w kursie językowym, przed wyjazdem (21 godzin) oraz podczas odbywania stażu. Wzbogaci się, o szeroko pojęte kompetencje kulturowe, nauczy się pracy w zespole międzynarodowym, stanie się bardziej multikulturowy i bardziej otwarty na nowe kontakty.

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników nowych doświadczeń zawodowych w zagranicznych zakładach pracy, podwyższenie ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Z analizy danych rynku pracy województwa dolnośląskiego wynika, że młodzież w wieku 18-24 lata stanowi 7,2% ogółu ludności województwa, natomiast grupa osób bezrobotnych w tym samym przedziale wiekowym stanowi aż 12,7% ogółu osób bezrobotnych. Wskazuje to na wysoki poziom bezrobocia osób młodych. W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego należy umożliwić uczniom zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji poprzez praktyki w miejscu pracy. Dzięki praktykom w miejscu pracy młodzież może nabyć oczekiwane przez pracodawców umiejętności zawodowe jak i rozwijać pożądane kompetencje miękkie, takie jak: samodzielność, odpowiedzialność, niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Efektem tego projektu będzie możliwość sprawdzenia się beneficjentów na zagranicznym rynku pracy, umożliwi podniesienia kwalifikacji zawodowych. Innym aspektem korzyści jakie osiągnie młodzież uczestnicząca w tym programie będzie samodzielność poza granicami kraju, umiejętność racjonalnych wyborów, przygotowanie uczniów do postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Stażyści nauczą się radzić sobie w różnych sytuacjach w których trzeba pokonywać bariery językowe. Nauczanie w miejscu pracy jest idealnym sposobem na zdobycie kluczowych umiejętności ogólnych, a także „miękkich które połączeniu z umiejętnościami technicznymi spełnią oczekiwania przyszłych pracodawców. Są to m. in. umiejętność pracy indywidualnej jak i pracy w grupie oraz z ludźmi w różnym wieku i o różnym profilu zawodowym, właściwa komunikacja z klientem, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.