Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:

Nik o cyberprzemocy wsrod dzieci i mlodzieży

PDF.jpg
Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży