Rada Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 działa Prezydium Rady Rodziców w składzie:

PRZEWODNICZĄCA: 

SEKRETARZ: 

SKARBNIK: 

 

Składkę roczną na Radę Rodziców w wysokości 50 zł,  proszę wpłacać na konto bankowe:

Bank Credit Agricole w Wałbrzychu nr 58 1940 1076 4823 8135 0000 0000

z dopiskiem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko ucznia, klasa”