Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

W czerwcu odbyło się, w ramach koła turystycznego szkolenie przyrodnicze, którego celem była poznanie roślinności charakterystycznej dla naszego regionu. W związku z tym w szkole odbyła się prezentacja roślin za pomocą plansz poglądowych a potem ruszyliśmy w teren sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę.

Analizowaliśmy florę w okolicy naszej szkoły. Poznaliśmy gatunki drzew rosnące wokół szkoły oraz w parku Rusinowa i omawialiśmy ich charakterystykę biologiczna. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza wzbogaci nasze postrzeganie przyrody podczas górskich wędrówek.

Old Bat