Nietoperki – powiatowe eliminacje do OMTT-K PTTK

W sobotę 14 kwietnia w naszej szkole odbyły się kolejne już, jak co roku powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo – Turystycznego PTTK zorganizowane przez Komisję Młodzieżową działającą przy wałbrzyskim oddziale PTTK. Eliminacje zgromadziły ponad 50 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z powiatu wałbrzyskiego.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w znajomości walorów turystyczno – krajoznawczych Sudetów, musieli się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, czytania mapy i wyznaczania azymutu. Uczniowie z naszego regionu rywalizowali także w marszu na orientację w parku na Rusinowie, podczas którego musieli odnaleźć ukryte punkty w terenie. O obsługę naszych gości dbali uczniowie z klas hotelarskich: Katarzyna Marchewa z 3eh, Dagmara Juszczyk oraz Aleksander Kubis z 1h.

Uczniowie z naszej szkoły zajęły 3 i 4 miejsce na 15 drużyn startujących. Eliminacje były promocją naszej szkoły jako miejsca dbającego o organizację imprez, których celem jest dbanie o zdrowy rozwój młodzieży przez turystykę i kształtowanie wiedzy o wałbrzyskim regionie.

Pragniemy podziękować pani prof. Marcie Papiernik i panu prof. Mirosławowi Doboszyńskiemu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu części eliminacji.

Old Bat

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.