Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

przedsiebiorcza_szkola.png

Gra ekonomiczna z wykorzystaniem klocków lego „Mądrze budujesz-dobrze inwestujesz” w ramach projektu „Przedsiębiorcza Szkoła”

Cel gry: zbudowanie przez spółki najwyższej wieży z klocków lego

ZASADY GRY

 1. Klasa dzieli się na grupy 4 – 5 osobowe, każda grupa tworzy firmę budowlaną (spółkę akcyjną):
  – wybiera lidera(Prezesa spółki)
  – nadaje spółce nazwę
  – zapoznaje się z zasadami i instrukcją gry, dokumentacją finansową, kołem do gry
  – lider przydziela zadania poszczególnym członkom swojej firmy(wyznacza osoby odpowiedzialne za księgowość spółki, strategię działania, inwestowanie, budowania.
 2. Każda spółka otrzymuje platformę budowlaną z podstawą wieży, do której będzie dobudowywać kolejne piętra.
 3. Gra rozpoczyna w momencie zgłoszenie gotowości przez wszystkie spółki
 4. Do koła do gry podchodzą w kolejności wyznaczonej przez nauczyciela liderzy spółek którzy kręcą wskaźnikiem na kole, w zależności od wyboru pola przez wskaźnik,  spółka przystępuje do gry.
 5. Jeżeli spółka po 4- rundach  w trakcie których nie odpowiedziała na pytanie lub zadanie – jako karę musi oddać do „Sklepu Klocków” – 20 klocków.
 6. Spółka może uzyskać kredyt inwestycyjny z „Banku Klocków”
  – maksymalna jego wysokość – 30 klocków, (rzeczywiście otrzymuje 60 klocków)
  – kredyt oprocentowany jest 20 %,np. 30 klocków*20% = 6 klocków(odsetki spłaca co 4 rundę)
  – spółka co 4 rundę musi oddać do „Banku klocków” odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu
  – z  klocków z tytułu kredytu spółka tworzy na platformie budowlanej osobną wieżę
  – po spłaceniu kredytu osobną wieżę utworzoną z klocków z kredytu nakłada na wieżę docelową
  – odsetki od kredytu zaokrąglamy do liczby całkowitej
 7. Spółka może złożyć w „Banku klocków” klocki na lokatę bankową (6-rundową)
  – maksymalna wysokość złożonych klocków na lokacie 30
  – oprocentowanie lokaty 30% np. 30 klocków*30% =9klocków-19%=7 klocków jako odsetki
  – lokata zwracana jest po 6 rundach wraz z odsetkami, pomniejszona o podatek Belki 19%
  – z lokaty nie mogą skorzystać spółki, które były chociaż raz ukarane za niedopowiedzenie na pytanie lub zadanie
  – gdy skończy  się gra a, termin lokaty jeszcze się nie skończył klocki zostają w Banku
 8. Po 5-rundach 3 najlepsze spółki które będą miały najwyższą wieżę zostaną notowane na giełdzie papierów wartościowych w WIG20
  – jako dywidendę pomniejszoną o podatek Belki 19% z tytułu zysku z akcji, spółka co trzy rundy otrzyma 20 klocków – 20 klocków*19% =4 klocki
  – po kolejnych 5 rundach typowane i notowane są na GPW kolejne spółki.
 9. Po zakończeniu gry obserwator (nauczyciel) podsumuje pracę Prezesów, poprawność rozliczenia, organizację pracy, rolę Prezesa spółki i przyzna 30 klocków.
 10. Wygrywa spółka która zbuduje najwyższą wieżę i nie jest obciążona kredytem inwestycyjnym.
 11. Zwycięska spółka w szkole otrzyma tytuł „Inwestor Roku” – i jako nagrodę osoby tworzące spółkę będą miały podwyższona ocenę z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

INSTRUKCJA  DO GRY

KOŁO DO GRY – oznaczenie pól

 1. Pole czerwone – pytania ( klocki czerwone)- 20 klocków
 2. Pole niebieskie-nagroda (klocki niebieskie)- 40 klocków
 3. Pole ciemny zielone – wolny wybór-spółka wskazuje inna spółkę aby odpowiedziała na pytanie- jeżeli nie odpowie traci 20 klocków, lub wskazuje siebie
 4. ZONK- spółka traci kolejkę
 5. Pole żółte – zadania ( klocki żółte) – 30 klocków
 6. Pole pomarańczowe z logo fundacji- kredyt spółki w całości spłaca odejmując klocki od swojej wieży-  firma wskazana przez Prezesa
 7. Pole jasny zielony- powtórna szansa- Prezes kręci ponownie wskaźnikiem
 8. Kredyt (klocki białe)
 9. Lokata(klocki  zielone)

 

STANOWISKA

 1. Bank klocków
 2. Sklep klocków
 3. Giełda Papierów Wartościowych
 4. Stanowiska spółek