Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych

lista_zakwalifikowanych Technikum

lista_zakwalifikowanych Branżowa Szkoła

UWAGA!!
– osoby zakwalifikowane do klas pierwszych do 18 sierpnia muszą dostarczyć oryginały dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu), w przeciwnym razie zostaną usunięte z listy;

– proszę do 18 sierpnia donieść kartę zdrowia i 2 zdjęcia do legitymacji;

– proszę odebrać skierowanie na badanie lekarskie do Medycyny Pracy (wszystkie profile) i do Sanepidu (tylko profile gastronomiczne); wyniki badań dostarczyć do 28 sierpnia.

„Od dnia 05.06.2020 Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   w Wałbrzychu przyjmuje próbki do badań na nosicielstwo do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo można otrzymać w Punkcie przyjmowania materiału biologicznego PSSE w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35c w piątki w godzinach: 7:30-11:00, 12:00-14:00.
W celu wykonania badania na nosicielstwo należy przez 3 kolejne dni, za pomocą kompletu probówek, wykonać w pierwszym dniu wymaz z odbytu, natomiast w kolejnych dwóch pobrać próbkę kału. Szczegółowa informacja o sposobie pobierania wymazu oraz próbek kału jest dołączona do wydawanych probówek.
Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, w poniedziałek w godz. 7:30-11:00, 12:00-14:00 do punktu przyjmowania materiału biologicznego.
Wydawanie wyników w punkcie codziennie w godzinach 12:00-14:00 lub odbiór elektroniczny na stronie https://www.psse-walbrzych.pl/ najwcześniej od jednego do trzech dni od dostarczenia próbek.
Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do odbioru wyników (upoważnienie musi zawierać PESEL osoby badanej).
Wyniki badań do celów sanitarno–epidemiologicznych wydawane są wyłącznie w formie sprawozdania z trzykrotnego badania kału.
Z wynikami należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu wydania odpowiedniego orzeczenia.”

MEDYCYNA PRACY – badanie bezpłatne ze skierowaniem ze szkoły:

  1. Przychodnia „Krzysztof”, ul. Chrobrego 2, Wałbrzych
  2. Przychodnia „Zdrowy Sobięcin”, ul. Karkonoska 2, Wałbrzych (po 24.08.2020 r.)
  3. DWOMP, ul. Chrobrego 36, Wałbrzych

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.