Konferencja „Zawodowy strzał w 10!”

Wałbrzyskie szkoły zawodowe na TOPIE

Zorganizowana w dniu 22 stycznia 2019 r. konferencja „Zawodowy strzał w 10!” okazała się rzeczywistym strzałem w dziesiątkę. Inicjatywa wałbrzyskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 7 oraz Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców i uczniów oraz pracodawców.

Frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, sala Starej Kopalni wypełniła się po brzegi uczestnikami szczerze zainteresowanymi tematem kształcenia zawodowego w naszym mieście. Nie zabrakło przychylnych słów ze strony prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, patrona tego wydarzenia. Swoje zainteresowanie i wsparcie dla inicjatywy przedstawiła również wiceprezydent miasta dr Sylwia Bielawska, która przypomniała w swoim wystąpieniu o realizowanym przez miasto projekcie „Czas na zawodowców”, doposażającym wałbrzyskie szkoły zawodowe w sprzęt najwyższej jakości i dającym możliwość kształcenia na najwyższym, europejskim poziomie.

Konferencja miała przede wszystkim charakter informacyjny i promocyjny, obejmowała najważniejsze założenia reformy oświaty, w tym typy szkół, do których mogą startować w tym roku absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Główną ideą organizatorów było poinformowanie społeczności lokalnej o tym, że w wałbrzyskich szkołach zawodowych nie zabraknie miejsca dla żadnego ucznia, bowiem szkoły są przygotowane na tzw. podwójny nabór. Wałbrzyskie technika i branżowe szkoły I stopnia oferują naukę w kilkudziesięciu atrakcyjnych zawodach w doskonale wyposażonych pracowniach, laboratoriach, ponadto współpracują z wieloma pracodawcami, którzy przyczyniają się do wzrostu jakości kształcenia.

Jednak głównym zadaniem organizatorów było „odczarowanie” obrazu szkolnictwa zawodowego w mentalności społecznej. I wydaje się, że poprzez swoje wystąpienia dyrektorzy udowodnili, że wybór szkoły zawodowej przynosi wiele korzyści.

Z zaangażowaniem opowiadali o swoich szkołach, wyposażeniach, projektach, uczniowskich stażach, zagranicznych praktykach, a przede wszystkim przedstawiali zawody, w których obecnie kształcą. Zwracali uwagę na korzyści płynące z wyboru zawodowej ścieżki kształcenia:

Technikum

Nauka w technikum trwa 4 lata (absolwenci gimnazjum) lub 5 lat (absolwenci klas ósmych), a absolwent uzyskuje wykształcenie średnie. Podczas nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe, które dają mu tytuł technika w wybranym zawodzie (często są to dwa zawody). Po skończonej szkole można przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwala na podjęcie studiów wyższych i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczeń po technikum ma już doświadczenie zawodowe (praktyki, staże), jest gotowy do wejścia w rynek pracy, bowiem posiada wyuczony zawód. Może w związku z tym podjąć pracę zawodową i samodzielnie opłacać dalszą edukację.

Branżowa szkoła I stopnia

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Szkoła kończy się egzaminem zawodowym, który daje uczniowi konkretny zawód (np. fryzjer, kucharz, cukiernik, monter, operator, ślusarz, elektromechanik). Po ukończeniu tej szkoły uczeń jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej. Jeśli chce nadal się uczyć, to ma możliwość podjęcia nauki w branżowej szkole II stopnia, gdzie nauka trwa 2 lata, uczeń zdobywa wykształcenie średnie, zdaje egzamin zawodowy, który daje tytuł technika, szkoła przygotowuje go do egzaminu maturalnego, co daje możliwość podjęcia studiów.

Uczestnicy konferencji nie tylko wysłuchali dyrektorów szkół i ich ofert edukacyjnych. Podczas konferencji mocno wybrzmiał również głos Dolnośląskich Pracodawców, których reprezentowała pani dyrektor Katarzyna Kiek. W krótkim wystąpieniu pokazała, jak wygląda dzisiaj rynek pracy, kogo poszukują pracodawcy, zaznaczyła, że dzisiaj liczą się wykwalifikowani pracownicy – fachowcy w swoich zawodach. Pracodawcy, coraz częściej, zgłaszają braki kadrowe na stanowiskach technicznych i branżowych, kierując swoje kroki do szkół i proponując współpracę.

K. Kiek przedstawiła projekty, które Dolnośląscy Pracodawcy realizują wspólnie z wałbrzyskimi szkołami zawodowymi. Dzięki nim szkoły kształcą na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia, ponadto zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczących najnowszych technologii.

Na zakończenie konferencji przedstawiono harmonogram dalszych działań, ponieważ inicjatywa „Zawodowy strzał w 10!” nie kończy się na zorganizowanej konferencji. 28 lutego 2019 r. na hali OSiR w Wałbrzychu odbędą się „Targi zawodów”, gdzie wałbrzyskie szkoły zawodowe przedstawią wszystkie zawody, w których obecnie kształcą. A będzie co podziwiać, ponieważ zaprezentowanych zostanie około 30 zawodów, które uczniowie klas gimnazjalnych i klas 8 będą mogli zdobyć, wybierając od 1 września 2019 r. naukę w technikum lub branżowej szkole I stopnia.

Już dziś zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie uczniów i ich rodziców, nie tylko z Wałbrzycha, ale i całego Powiatu Wałbrzyskiego.

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU!

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.