„Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.”

Projekt: „Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.”

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-10-31

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego Powiatu MIasta Wałbrzych poprzez następujące działania dostosowujące kwalifikacje uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy:

– organizacja praktycznych formy nauczania w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,

– organizacja staży i praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach,

– organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013,

– doradztwo edukacyjno – zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.

Cele szczegółowe dotyczą:

– zwiększenie do końca października 2018 r. szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez:

a. organizację praktycznych formy nauczania w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla 18 uczniów,

b. organizację staży dla 6 nauczycieli, przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach,

c. organizację szkoleń dla 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013,

d. organizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla ponad 80 uczniów, uwzględniającego potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,

e. uzyskania kwalifikacji przez 80 uczniów szkół zawodowych i technicznych poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych (kurs barmański, baristyczny, somelierski),

f. wyposażenie 1 pracowni przedmiotów zawodowych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.