IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

,,Samorząd terytorialny w systemie politycznym Polski”

9 marca na terenie naszej szkoły odbył się etap szkolny Konkursu, którego celem jest promocja „demokracji lokalnej”, a także popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej. Konkurs ma za zadanie pogłębić oraz usystematyzować wiedzę uczniów na temat genezy i funkcjonowania samorządu terytorialnego III Rzeczpospolitej. W I etapie Konkursu wzięło udział 8 uczniów . Do etapu finałowego zakwalifikowali się:

– Aleksandra Żelazowska (kl. II u),
– Karol Toman (kl. II g).

Wymienieni wyżej uczniowie dnia 6 kwietnia godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach II stopnia-etapie finałowym, który odbył się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. Otrzymali oni status finalisty w/w Konkursu.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów III LO i III Liceum Ogólnokształcące, natomiast współpracownikiem merytorycznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zmaganiach konkursowych uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładu na temat marketingu politycznego.

Informacja: Beata Myjak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.