Legitymacja szkolna/duplikat świadectwa

W razie zagubienia legitymacji szkolnej uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt w sekretariacie uczniowskim.

Koszt wyrobienia nowej legitymacji wynosi 9 zł, potrzebne potwierdzenie wpłaty i nowe zdjęcie legitymacyjne.

Koszt wyrobienia duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.

Pieniądze należy wpłacić na konto szkoły, podając imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz klasę lub dopisek legitymacja/duplikat świadectwa.

Millennium Bank O/Wałbrzych  69 1160 2202 0000 0004 9436 8889

Możliwość komentowania została wyłączona.