Przewidywane oceny (klasy 4-te)

Data/Czas:
08/04/2020, 15:00

Kategorie:
Opis:

Termin wystawienia przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych, które kończą rok szkolny 24. 04. 2020 (klasy czwarte)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.