Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji zimowej (styczeń 2018) do 7 września 2017 muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu – w pokoju 6c u Pani S. Szarek-Kostiuczuk.

Deklarację można pobrać na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce – Nowy Egzamin Zawodowy