Egzamin Zawodowy – procedury postępowania

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZDAJĄCYCH

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZNIOWEJ 2021

  1. Zdający przychodzą 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z dokumentem potwierdzającym tożsamości.

ETAP PRAKTYCZNEGO 11.01.2021

GODZ.09:00 I KWALIFIKACJA

GODZ.13:00 II KWALIFIKACJA

– TG.12 – 150 minut

– A.34 -180 minut

– T.15 – 150 minut

– T.12 -150 minut

ETAP PRAKTYCZNY 15.01.2021

ETAP PRAKTYCZNY 18.01.2021

GODZ.09:00 I KWALIFIKACJA

GODZ.09:00 II KWALIFIKACJA

– AU.35 –180 minut

– A.36 -180 minut

ETAP PISEMNY 12.01.2021(60 MINUT)

GODZ.10:00 I KWALIFIKACJA

GODZ.12:00 II KWALIFIKACJA

– AU.35

-TG.07

-A.36

-A.34

2 . Zdający wchodzą do szkoły głównym wejściem.

3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

6. Przed wejściem do szkoły zdający mają obowiązek zachować 1,5 m odstępu od siebie. Zabrania się grupowania zdających na terenie całej szkoły.

7. Przebywając na terenie szkoły zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa (zdający sami zaopatrują się w maseczki ochronne), zachowując odstęp 1,5 m od siebie.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych rzeczy, które nie są wymagane do egzaminu, np. telefon, maskotki, itp.

9. Po wejściu do szkoły i przed wejściem do każdej sali egzaminacyjnej należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

10. Po wejściu do szkoły zdający udają się do szatni (która znajduje się przy każdej sali egzaminacyjnej i jest dokładnie opisana na drzwiach napisem: SZATNIA), aby zostawić swoje okrycia wierzchnie (jeśli jest taka konieczność).W dniu egzaminu zdający nie mogą korzystać ze swoich szafek, które znajdują się na terenie szkoły.

11. Po opuszczeniu szatni zdający ustawiają się przed salą egzaminacyjną w wyznaczonych miejscach (1,5 m odstępu).

10. Do sali egzaminacyjnej można wnieść tylko rzeczy niezbędne do egzaminu: dokument tożsamości, długopis z CZARNYM wkładem, butelkę wody (należy ją umieścić na podłodze przy swoim stoliku) oraz następujące przybory na dany egzamin

Etap pisemny: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty (wykaz przyborów na ten etap dotyczy

wszystkich kwalifikacja)

Etap praktyczny:

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach: kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, linijka, długopis z czarnym wkładem

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, linijka, długopis z czarnym wkładem

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: : kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, linijka, długopis z czarnym wkładem

A.36. Prowadzenie rachunkowości: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji: : kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, linijka, długopis z czarnym wkładem

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji :kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, linijka, długopis z czarnym wkładem

12. Zdający nie mogą pożyczać od siebie przyborów

13. Szkoła nie udostępnia przyborów na egzamin

14. Losowania numerków stolików dla zdających dokonuje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego lub Członek Zespołu Nadzorującego.

15. Zdający może (zaleca się przebywanie w maseczce przez cały czas trwania egzaminu) zdjąć maseczkę ochronną po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu), ale musi ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

• wychodzi do toalety

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

16. Szkoła nie zapewnia zdającym wody pitnej ani posiłków.

17. Zdający po zakończeniu egzaminu natychmiast opuszcza budynek i teren szkoły.

18. Zdający, który ma alergię i podczas egzaminu kaszle lub kicha – przed egzaminem musi poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego (przedstawić zaświadczenie np. od alergologa lub oświadczenie o alergii i możliwych jej objawach).

19. Izolatorium dla osób z podejrzeniem choroby znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej (sala nr 20).

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.