Egzamin zawodowy 2017

  • Szkoła nie wysyła powiadomień pisemnych- dotyczących terminów egzaminu,
  • Informacje dotyczące egzaminów zawodowych terminów i godzin są dostępne na tablicach informacyjnych (I piętro między salą 104 a 103) lub pod numerem telefonu 748423607 wew.25.
  • Wszystkie informacje na temat egzaminów zawodowych znajdują się na stronie www.oke.wroc.pl

Dokumentacja:
ez-zasady-skladania-deklaracji-na-egzamin
ez-terminy-egzaminow-stary-egzamin
ez-procedury-egzaminu-zawodowego
ez-informacje-ogolne-dla-ucznia
ez-informacje-o-zasadach-i-organizowaniu-wgladu-do-prac-egzaminacyjnych
ez-informacje-o-egzaminie
ez-informacje-o-egzaminie-dla-absolwentow
ez-dostosowanie-warunkow-i-form-egzaminu
ez-dostosowanie-warunkow-egzaminu
ez-deklaracja
ez-deklaracja-przystapienia-do-egzaminu
materialy-i-przybory-na-egzamin

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Sesja: styczeń-luty 2017

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji :

 

12 stycznia 2017

Część praktyczna

 9 stycznia 2017

Część praktyczna

18 stycznia 2017

Część praktyczna

27 stycznia 2017

Część praktyczna

  13-14.02.2017

Kwalifikacje:

– T.11

– T.12

– T.15

Kwalifikacja:

– A.35

 

Kwalifikacja:

– A.36

Kwalifikacja:

– T.06

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

31 marca 2017

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017

26 maja 2017

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym   2016/2017

Sesja: czerwiec-lipiec 2017

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji:

20 czerwca  2017

Część praktyczna

26 czerwca  2017

Część praktyczna

16 czerwca – 08 lipca 2017

Kwalifikacja:

– T.11

Kwalifikacja:

– T.O6

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

25 sierpnia 2017

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017

26 sierpnia 2017

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.