Dzień Przedsiębiorczości 2015

Dzień przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki dla uczniów

W dniu 25 marca 2015 już po raz 11 organizowaliśmy „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a honorowy patronat objął Prezydent – Bronisław Komorowski. W tym dniu uczniowie mają możliwość odwiedzenia zakładu pracy, w którym między innymi:

 • Poznają specyfikę wybranego przez siebie zawodu
 • Zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji
 • Zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową
 • Przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy
 • Zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą

Zakłady pracy, w których byli uczniowie:

 • Hotel „Maria – Helena” w Szczawnie Zdroju
 • Hotel „Joanna” w Szczawnie Zdroju
 • Komenda miejska policji
 • Straż pożarna
 • Sąd rejonowy
 • Zakłady koksownicze „Victoria”
 • Hotel „Jedlinka” w Jedlinie Zdrój
 • „Śnieżka” w Świebodzicach
 • Invest Park
 • Hotel „Przy Oślej Bramie”

W dniu przedsiębiorczości łącznie wzięło udział 301 uczniów z naszej szkoły.

Informacja: Sylwia Szarek-Kostiuczuk

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.