Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

W razie zagubienia legitymacji szkolnej uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt w sekretariacie uczniowskim.

Koszt wyrobienia nowej legitymacji wynosi 9 zł, potrzebne potwierdzenie i nowe zdjęcie legitymacyjne.

Koszt wyrobienia duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.

Pieniądze należy wpłacić na konto szkoły, podając imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz klasę lub dopisek dyplikat świadectwa.

PKO BP O/ Wałbrzych  98 1020 5095 0000 5202 0186 6706