Egzamin zawodowy 2017

Szkoła nie wysyła powiadomień pisemnych- dotyczących terminów egzaminu, Informacje dotyczące egzaminów zawodowych terminów i godzin są dostępne na tablicach informacyjnych…