37 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

W 2018 roku przypada 37 rocznica wprowadzenia przez władze komunistyczne na terenie naszego kraju stanu wojennego oraz 48 rocznica wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu w 1970 r. Działania te były skierowane przeciwko robotnikom domagającymi się godnych warunków życia a w 1981 r. przeciwko Solidarności, która przez swych działaczy domagała się reform w kraju oraz demokratyzacji życia politycznego w Polsce.

Pamiętając wydarzenia z grudnia 1970 i 1981 r. uczniowie naszej szkoli wzięli udział w akcji upamiętniającej ofiary zbrodniczego systemu komunistycznego zapalając w swoich oknach w tym dniu światło pamięci. Warto pamiętać o tych, którzy odeszli i o tych, którzy są winni ich śmierci i piętnować ich jako zdrajców narodu polskiego.

R. Strzeszewski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.