Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

W tym roku szkolnym ruszyła III edycja prelekcji podróżniczych w ramach Szkolnej Akademii Przygody. Premierowa prelekcja dotyczyła zabytków i atrakcji turystycznych Paryża.

Uroki miasta artystów, poetów i zakochanych przedstawiła nam uczennica kl. IVu – Alina Hornik.

Prelekcja, była zilustrowana zdjęciami ukazującymi najsławniejsze zabytki Paryża jak: Luwr, Pałac Inwalidów czy wieżę Eiffla.

Paryż Aliny to miasto fascynujące choć nieco meczące masą turystów i ulicznych handlarzy, ale w jej pamięci to jest miasto do którego na pewno powróci.

Old Bat