Europejska droga do sukcesu II

Europejska droga do sukcesu 2018 - LOGOW roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu będzie realizował kolejny projekt ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowanego na zasadach programu Erasmus +, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt Europejska droga do sukcesu II o numerze 2018-1-PL01-KA102-049784,  otrzymał dofinansowanie w wysokości 394 290,32 PLN  (91 436,00 EUR).

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu  „Europejska droga do sukcesu II” .

Zapraszamy uczniów klas II i III kierunków:
– technik hotelarstwa,
– technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,
– technik eksploatacji portów i terminali
do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji oraz składania formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin projektu

Formularz zgloszeniowy

Informacje dotyczące procesu rekrutacji 

Informacja: Danuta Witrykus

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.